Көмеш кыңгырау
Аерым уку - нәтиҗәлеме, юкмы?
Кызлар һәм малайлар аерым укый торган мәктәпләргә ничек карыйсыз.

Бергә укыганда малайлар кызларга, кызлар малайларга комачаулый, дәресләрдә малайлар кызлар артына кача дигән фикер бар. Аерганнан соң ике якта да укуга игътибар икән.

Элек илебездә аерып укыту гамәлдә булган. Ә сез кызлар һәм малайлар аерым укый торган мәктәпләргә ничек карыйсыз, ул нәрсәсе белән аерыла һәм аның өстенлекләре нидә?

23 кеше тавыш бирде
Реклама