ЯЗМАЛАР
Чаллының М. Ва­хитов исе­мен­дәге 2нче гим­назиясе уку­чыларын бер айдан артык инг­лиз теленә Ко­лум­бия кызы Ма­рия Бо­нижа Кь­юрез өй­рәт­те. Россиягә ул AIESEK халыкара сту­дентлар алмашу програм­масы буенча кил­гән. Ма­рия инг­лиз, испан, француз, япон тел­ләрен белә һәм әз генә рус­ча аңлый. Без исә аның белән инг­лиз­чә ара­лаш­тык. – Телләр өй­рәнү миңа бик тә кызык­лы, чөн­ки бу миңа чит ил кешеләре белән ара­лашыр­га, баш­ка халык­лар­ның мәдәният­ләрен өй­рәнер­гә юл ача. Тел өй­рәнүнең бер авырлыгын да күр­мим, киресен­чә, бу
Прочитано: 2233 раз
Чаллыда 47нче кадет­лар мәк­тәбе эш­ләп килә. Башка мәк­тәп­ләр белән чагыш­тыр­ган­да, аның бер­ничә үзен­чәлеге бар. Би­редә балалар һәр иртәне мәк­тәп күләмен­дә гим­нас­тика белән баш­лап җи­бәрәләр. Икен­чедән, гадәти мәк­тәп програм­масын­нан тыш, хәр­би әзер­лек­не күз­дә тот­кан өс­тәмә дәрес­ләр дә укыйлар. Һәм алар һәр­вакыт менә шушын­дый матур фор­мадан – хәр­би киемнәр­дән йөриләр. – Ка­дет­лар мәк­тәп­кә, баш­ка Чаллы балалары кебек тугызынчы яр­тыга түгел, сигезгә үк килә, – дип сөй­ли мил­ли тәр&s
Прочитано: 2167 раз
Ба­лалар һәм хаҗ гый­бадәте. Би­редә бер­нин­ди дә бәй­ләнеш юк кебек. Әм­ма Чаллы мөх­тәсибәте кар­шын­дагы «Хәзинә» мәк­тәбе мөгал­лимәсе Ләй­сән Әх­мәтова («Мөс­лимә кур­чагым – ярат­кан уен­чыгым» бәй­гесен оеш­тыручы буларак бил­геле) балалар Ис­лам­ның бишен­че баганасы ха- кын­да да тулырак белер­гә, аны күзал­лар­га тиеш дип исәп­ли. Шундый ният белән ул 3нче фев­ральдә шәһәр­нең «Нур-Их­лас» мәчетен­дә балалар өчен «Хаҗ иле­нә сәяхәт» дип исемлән­гән бәй­рәм үт­кәр­де. Бу чарада 4
Прочитано: 2300 раз
  Чал­лы­да зур фа­җи­га ки­леп чык­ты – 2 фев­раль көн­не 8 яшь­лек Ва­си­ли­са Га­ли­ци­на югал­ды. ГЭС бис­тә­се­нең 5нче мәк­тә­бен­дә 2нче сый­ныф­та укый. Дә­рес­тән соң хо­ре­ог­ра­фия мәк­тә­бен­дә дә шө­гыль­лә­нә. Мәктәптән 16.30да кай­тыр­га чы­га, әм­ма өе­нә кай­тып җи­тә ал­мый. Әти-әни­лә­ре шул ук көн­не ча­ма бе­лән 20 сә­гать­ләр­дә эч­ке эш­ләр бү­ле­ге­нә мө­рә­җә­гать итә­ләр. Әти-әни­лә­ре, по­ли­ция хез
Прочитано: 1717 раз
Күп­тән түгел Чаллы шәһәренең Мәгариф ида­рәсе ини­циа­тивасы нигезен­дә, мәк­тәп­кәчә яшьтәге балалар ара­сын­да шах­мат тур­ниры булып узды. Ярыш­та 5 яшьтән алып 7 яшькә чак­лы 61 бала: 53 малай һәм 8 кыз кат­наш­ты. Ярыш 5 тур­дан тор­ды. Җи­ңүчеләр­не иң күп очко җы­ючылар­дан чыгып бил­геләделәр. Ма­лай­лар ара­сын­да 1нче урынга Ро­берт Са­фин (22нче балалар бак­часы), 2нче урынга Ра­вил Вәлиев (40нчы балалар бак­часы), 3нче урынга Ге­оргий То­доров (86нчы балалар бак­часы) лаек бул­ды. Кызлар ара­сын­да 1нче урынны Яна Ма­гизова (29нч
Прочитано: 2120 раз
Мәк­тәбебез­дә күп­тән түгел узган очрашу кичәсе күңелдә як­ты хис­ләр кал­дыр­ды. «Көмеш кыңгырау»ның баш мөхәр­рире, шагыйрь, галим, язучы Фа­кил абый Са­фин һәм Та­тарстан­ның атказан­ган мәдәният хез­мәт­кәре Зи­ләрә апа Хәернасова-Имамет­динова бәй­рәмебез­нең хөр­мәт­ле кунак­лары бул­дылар. Кичәгә ничек әзерләндек Ки­чәне «Си­нең белән үт­кән балачак күңелләр­дә мәңге калачак!», – дип исемләдек. Бу очрак­лы түгел – без балалар белән «Көмеш кыңгырау»ның актив уку­чылары һәм актив хәбәр­челәре дә. Ки­чәгә балалар­
Прочитано: 2391 раз
Безнең ара­да кар­тинг турын­да бел­мәгән-ишетмәгән кеше юк­тыр. Түбәсез, уен­чык­ка охшаган әлеге машинада йөрү күп­ләр өчен тор­мыш­ның аерыл­гысыз өлешенә әверелеп бара. Картинг белән шөгыльләнүчеләр без­нең шәһәр­дә бихисап икән. Алар турын­да күб­рәк белү мак­саты белән без Чаллы шәһәренең Ба­лалар һәм яшүс­мер­ләр иҗат сараенда урнаш­кан тех­ник түгәрәк­ләр­нең кар­тинг бүлегенә юл тот­тык. Түгәрәк җи­тәк­чесе Алек­сей Кобзарь без­гә кар­тингның төзелеше, үзен­чәлек­ләре турын­да сөй­ләде, хәт­та йөреп карар­га да мөм­кин­лек бир­де
Прочитано: 1106 раз
Га­дәт­тә зур җи­тәк­челәр­нең эш пла­ны бер­ничә айга алдан языл­ган була. Алар җитди сәбәп­сез генә «кунак­ка» йөр­ми. Ә «Ка­мер­тон» яшүс­мер­ләр клу­бын­да бул­ган хәл киресен­чә булыр­га мөм­кин икәнен күр­сәт­те. Кышкы каникул­лар вакытын­да Чаллының «Ка­мер­тон» клу­бын­да яшь жур­налистлар мәк­тәбе оеш­тырыл­ган иде. Монда кил­гән балалар бу һөнәр­нең үзен­чәлек­ләре белән таныш­ты, кызык­лы шәхес­ләр белән очраш­ты, иҗа­ди мөм­кин­лек­ләрен сынап карады. Журналис­тик
Прочитано: 1498 раз
«Әл­лүки» балалар бак­часын­да ел да гөр­ләтеп уздырыл­ган Яңа ел бәй­рәмен­нән соң, моңсуланып, игъ­тибар­сыз кал­ган чыр­шыны оза­ту кичәсе оеш­тырыла. Без, 12нче татар төр­кеме (балалар һәм тәр­биячеләр), чыр­шы янына җы­е­лып тагын бер күңел ачтык: җырладык, шигырьләр­не искә төшер­дек, бие­дек. Бәй­рәм­гә хәт­та ярат­кан әкият герой­ларыбыз – Шүрәлеләр дә кил­гән иде. Алар үз­ләренең матур кос­тюм­нары, шаян җырлары белән тамашачылар­ны сөендер­деләр. Бергәләп чыр­шы турын­да хикәяләр дә төзедек әле. Ба­лалар өй­ләрен­
Прочитано: 1531 раз
Казан шәһәре Үзәк китапханәсендә Мәскәүдә яшәп иҗат итүче әкиятче, шагыйрә Светлана Васильевна Савицкаяның иҗатына багышланган әдәби-музыкаль кичә узды. Кичәне Экология министрлыгы белән «Халыклар дуслыгы» йорты һәм китапханә хезмәткәрләре бергәләп оештырганнар. Ки­чә тамашачылар­ны Мәс­кәү кунак­лары – Свет­лана Са­виц­кая, «Зо­лотое Пе­ро Ру­си» Ха­лыкара Милли әдәби пре­мия про­ектының оеш­тыручысы Алек­сандр Бу­харов белән таныш­тырудан баш­ланып кит­те. Әлеге чарада Та­тарстан Респуб­ликасы Дәүләт Со­ветының Мәдәният, фән, мәгариф һәм мил­ли мәсьәләләр комитеты рәи&s
Прочитано: 2034 раз