ЮЛЛАРДА САК БУЛЫГЫЗ!
ЮЛЛАРДА САК БУЛЫГЫЗ!

 • Тагын иминлек турында сөйләшәбез

  ЮХИ­ДИ хез­мәт­кәр­лә­ре­нең мө­һим ва­зый­фа­ла­рын­нан бер­се – про­фи­лак­ти­ка. Без­дә ба­ла­лар­га юл хә­рә­кә­те ка­гый­дә­лә­рен өй­рә­тү бу­ен­ча ба­ла­лар бак­ча­ла­рын­да,...

  Прочитано:3234 раз 0
  27.10.2014 11:09 ЮЛЛАРДА САК БУЛЫГЫЗ!
 • Без яшь инспекторлар!

  Без яшь инспекторлар!

  Без­нең 2нче гим­на­зия шә­һәр­нең ма­ши­на­лар күп йө­ри тор­ган, бер­ни­чә юл ки­сеш­кән уры­ны­на ур­наш­кан. 36-37нче бис­тә бе­лән 32нче комп­лекс ара­сын­да све­то­фор ку­ел­мау һәм зеб­ра­ның уңып бет­кән...

  Прочитано:2404 раз 0
  27.10.2014 11:03 ЮЛЛАРДА САК БУЛЫГЫЗ!
 • Телсез әйтәдер сүзен – бик тиз аңлыйбыз үзен!

  (5-6 яшьлек балалар өчен)

  Шө­гыль­нең мак­са­ты. Ба­ла­лар­ны юл йө­рү ка­гый­дә­лә­ре­нә игъ­ти­бар­лы бу­лыр­га, үз имин­лек­лә­рен кай­гыр­тыр­га өй­рә­тү. Әзер­лек. Әң­гә­мә­ләр, ди­дак­тик...

  Прочитано:3482 раз 0
  26.09.2014 09:34 ЮЛЛАРДА САК БУЛЫГЫЗ!
 • Өйрән юл кагыйдәсен!

  Све­то­фор көй­гә са­ла Ма­ши­на­лар йө­ре­шен. Өч «кү­зе» бе­лән аң­ла­та. Юл йө­рү ка­гый­дә­сен. Шә­һәр­дә то­ра­сың икән – Өй­рән юл ка­гый­дә­сен! Ике ба­ла әнә йө­ге­рә,...

  Прочитано:3249 раз 0
  26.09.2014 09:33 ЮЛЛАРДА САК БУЛЫГЫЗ!
 • Автокресло - балаларга!

  «Игъ­ти­бар – юл­да ба­ла­лар!» ГИБДД то­ра өн­дәп. «Юл йө­рү ка­гый­дә­лә­рен Йө­ре­гез һәр­чак үтәп!» «Ав­ток­рес­ло – ба­ла­лар­га!» Көн дә то­ра­лар сөй­ләп. «А­я­ныч...

  Прочитано:2113 раз 0
  26.09.2014 09:32 ЮЛЛАРДА САК БУЛЫГЫЗ!
 • Төлкебикә сәфәр чыккан...

  Максат. 1. Уку­чы­лар­ның юл йө­рү ка­гый­дә­лә­рен ни­чек бе­лү­лә­рен тик­ше­рү, ал­ган бе­лем­нә­рен ны­гы­ту. 2. Юл­лар­да игъ­ти­бар­лы бу­лыр­га, юл ка­гый­дә­лә­рен үтәр­гә өй­рә­тү. Му­зы­ка....

  Прочитано:2923 раз 0
  08.09.2014 09:52 ЮЛЛАРДА САК БУЛЫГЫЗ!