Көмеш кыңгырау

ОСТАХАНӘ рубрикасы буенча яңалыклар

  • 26 август 2019 - 15:58
    Ин­же­нер­ны эш үзе эз­ли
    Бу дөнь­я­да һө­нәр­ләр бик күп. Һәм алар ара­сын­нан үзе­ңә оша­га­нын, ту­ры кил­гә­нен сай­лап алу җи­ңел тү­гел. Кай­сы һө­нәр ия­се­нең нин­ди ва­зый­фа баш­кар­га­нын, аның плюс­ларын-ми­нус­ла­рын без, дө­ре­сен ге­нә әйт­кән­дә, бе­леп тә бе­тер­ми­без бит. Әй­тик, кем ул ин­же­нер-конст­рук­тор? Бү­ген без сез­не шу­шы кы­зык­лы һө­нәр бе­лән та­ныш­ты­рыр­га уй­лый­быз.
Реклама